| FLIP 
Na začátek | Napište nám | Přihlášení | Registrace | Kontakt a Obchodní podmínky | Splátkový prodej Homecredit | Stav objednávky | Vrácení zboží |

Nikdo není přihlášen
  
Váš nákupní košík : 0 Kč      


Základní údaje o provozovateli CentrumObchodu.czKamenná prodejna (korespondenční adresa)
Ing. Zdeněk Filip - FLIPF L I P (odkaz na mapě)
Pražská 309Pražská 309
MukařovMukařov
251 62251 62
Otevírací doba
Pondělí-Pátek 8,30-17,30
Sobota 8,00-12,30
Daňová identifikace (dodavatel je plátcem DPH)IČ : 13107135 (podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku)
DIČ : CZ530723096
Číslo účtu689 450 / 0300 ČSOB
Kontaktytel. 323 661 523
e-mail : info@flip.cz

Objednávka zbožíDodací lhůty a doprava a platba za zboží

Seznam zboží na stránkách www.flip.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Na dotaz je možné zjistit také dostupnost a možnost dodání jiného zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Nezaručujeme aktuální dostupnost objednaného zboží. Dostupnost bude potvrzena až po přijetí objednávky, případně po vznesení dotazu.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cena zboží je uvedena včetně DPH, bez poplatků za likvidaci historických zařízení.

Zásilky do do 30kg jsou odesílány Českou poštou - Obchodním balíkem.Poštovné je stanoveno na 139Kč. Křehké a na rozbití náchylné zásilky nedoporučujeme zasílat touto přepravou.

Těžší zásilky odesíláme spediční službou. Zásilky do 50 kg odesíláme přepravní společností DPD, težší zásilky nad 50 kg společností TopTrans. Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd.Zboží vám bude doručeno za 1. zamykatelné dveře vašeho domu.Řidič je vybaven manipulačním vozíkem pro převoz objemného zboží po rovném podkladu. Zboží rozváží pouze jeden řidič proto pro případnou pomoc např. při stěhování do schodů u těžších zásilek je potřeba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomůže. Zboží Vám bude dopraveno za první uzamykatelné dveře na dodací adresu. Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem. Cena přepravy společností PPL je 169Kč, společností TopTrans 399Kč.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zboží je možné platit následujícími způsoby : hotově na prodejně provozovatele, platební kartou na prodejně provozovatele, splátkovým prodejem společnosti HomeCredit, převodem na účet provozovatele.

Státním organizacím jsme schopni po dohodě umožnit platbu na fakturu se splatností.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

Zboží je možné uhradit dobírkou při převzetí zboží, platbou předem na bankovní účet nebo při převzetí zboží v provozovně – FLIP, Pražská 309, Mukařov, 251 62

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.


Převzetí zbožíOsobní odběr zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.


Záruční podmínkyReklamace zboží

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží, kontaktuje dodavatele v e-mailu, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".

Neručíme za poškození zboží, které vznikne při přepravě zboží do reklamace – zboží je nutné zabalit do originálního obalu, případně do jiného vhodného náhradního obalu.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona třicetidenní.


Odstoupení od smlouvyOchrana osobních údajů spotřebitele a závěrečná ustanovení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele prostřednictvím osobního odběru.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@flip.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle nepoškozené a nepoužité zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pokud zboží neodpovídá stavu za něhož lze zákazníkem odstoupit od smlouvy, vyhotoví dodavatel protokol, včetně fotografické dokumentace. O tomto bude dodavatel zákazníka neprodleně informovat. Dodavatel neodpovídá za poškození zboží během přepravy.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na flip@centrumobchodu.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Telefonní číslo : 323 661 533

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.